Terapeutické skupiny v Zázemí

Terapeutická skupina: Zázemí v Zázemí

Terapeutická skupina pro ty, kteří chtějí/potřebují podporu při vyrovnávání se s následky pandemického období

od září do prosince 2021 | pondělí 18 - 20 hod | 10 setkání

Jedná se o uzavřenou skupinu pro 8 - 12 účastníků, která se bude scházet pravidelně v pondělní podvečery. Skupinou provází koedukovaná terapeutická dvojice. Skupina se otevře v případě, že bude alespoň 8 zájemců a je určena dospělým od 18 let.

Komu je skupina určena?

Skupinu otevíráme pro ty kdo:

 • Prožívali/prožívají poslední měsíce jako náročné období
 • Prožívali/prožívají úzkosti, ztrátu, smutek, izolaci
 • Pracují v profesích, které byly v pandemii vystaveny velkému tlaku
 • Museli kromě svých běžných starostí zvládat domácí výuku a další důsledky omezení
 • Čelili většímu množství konfliktů
 • Potřebují najít rovnováhu, podporu a pochopení

Co vám skupina nabídne?

 • Podpůrné a bezpečné prostředí
 • Prostor pro sdílení (náročných) životních zkušeností z uplynulého období 
 • Možnost prozkoumat a zpracovat pocity, které nedávné události přinesly
 • Příležitost učit se ze zkušeností ostatních účastníků
 • Prostor prozkoumávat své silné stránky a vnitřní zdroje

Kdo vás skupinou bude provázet?

Kateřina Hájková Klíčová

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku Solution focused therapy (Dalet). Současně se účastní výcviku v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám. V soukromé praxi pracuje s dospělými a mladými lidmi nad 15 let.  Je součástí týmů krizových bytů ve společnosti Renadi.

Tomáš Andrášik

Psychoterapeut s výcvikem v integrativní Gestalt terapii. V soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospělými a páry. Má bohaté zkušenosti s vedením sebezkušenostních a osobnostně rozvojových skupin a workshopů. Rozvíjí metodu Gestalt Theatre a pracuje také na Pedagogické fakultě MU, kde provádí studenty kurzy osobnostní přípravy. 

Cena: 4900 Kč
(245 Kč/hod)

Až obdržíme vaši přihlášku, pozveme vás na osobní rozhovor s jedním z terapeutů. Na základě rozhovoru se potom společně domluvíme na tom, zda bude pro vás, ve vaší situaci skupina přínosem a vhodnou podporou. Úvodní pohovor slouží také nám k tomu, abychom skupinu poskládali v zájmu zúčastněných.

Přihlášky přijímáme ve třech vlnách, po kterých proběhnou osobní rozhovory až do naplnění kapacity skupiny.

první vlna přihlášek: do 30. června

druhá vlna: do 30. srpna

třetí vlna: dle kapacity skupiny.

Sebezkušenostní skupina Gestalt Theatre
září 2021 - duben 2022

Skvělá příležitost jak se do osobnostního rozvoje opravdu ponořit. Maximálně 14 lidí, Gestalt Theatre a 36 hodin setkání, společné práce a sdílení v průběhu roku. Díky Gestalt přístupu, skupinové dynamice, pohybovým a improvizačním technikám nahlédneme mnoho témat z oblasti osobního rozvoje: sebepoznání, uvědomování, potřeby, emoce a mezilidské vztahy.