Terapeutické skupiny v Zázemí

Podpůrná skupina: Zázemí v Zázemí

Terapeutická skupina pro ty, kteří aktuálně chtějí a potřebují psychosociální podporu.

nová skupina začne 26. února 2024 | pondělí 17:30-19:30 hod | 10 setkání

Jedná se o uzavřenou skupinu pro 8 - 12 účastníků, která se bude scházet pravidelně v pondělní podvečery. Skupinou provází koedukovaná terapeutická dvojice. Skupina se otevře v případě, že bude alespoň 8 zájemců a je určena dospělým od 18 let.

Komu je skupina určena?

Skupinu otevíráme pro ty kdo:

  • Prožívají náročné období v životě
  • Prožívají úzkosti, ztrátu, smutek, izolaci
  • Pracují v profesích, které byly v pandemii vystaveny velkému tlaku
  • Potřebují najít rovnováhu, podporu a pochopení

Co vám skupina nabídne?

  • Podpůrné a bezpečné prostředí
  • Prostor pro sdílení 
  • Možnost prozkoumat a zpracovat své pocity a vzorce chování
  • Příležitost učit se ze zkušeností ostatních účastníků
  • Prostor prozkoumávat své silné stránky a vnitřní zdroje

Kdo vás skupinou bude provázet?

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku Solution focused therapy (Dalet). Současně se účastní výcviku v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám. V soukromé praxi pracuje s dospělými a mladými lidmi nad 15 let.  Je součástí týmů krizových bytů ve společnosti Renadi.

Mgr. Tomáš Andrášik

Psychoterapeut s výcvikem v integrativní Gestalt terapii. V soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospělými. Má bohaté zkušenosti s vedením sebezkušenostních a osobnostně rozvojových skupin a workshopů. Rozvíjí metodu Gestalt Theatre a pracuje také na Pedagogické fakultě MU, kde provádí studenty kurzy osobnostní přípravy. 

Cena: 3000 Kč
(300 Kč/setkání | 150 Kč/hod)

Až obdržíme vaši přihlášku, pozveme vás na krátký osobní rozhovor, jehož cílem je sladit vzájemná očekávání a ověřit si, že je pro Vás skupina vhodným řešením. Rozhovory budou probíhat v únoru.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme, ozvěte se na: katerina.hk@zazemi.org

Realizace skupiny v roce 2021 byla podpořena dotací z rozpočtu MČ Brno-střed.

Realizace jarní, podzimní skupiny v roce 2022 a jarní skupiny 2023 byla podpořena dotací z rozpočtu Magistrátu města Brna.

Na podzim 2023 a jaro 2024 jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje. Dotace nám umožňují poskytovat skupinu za sníženou cenu.

Pro účast ve skupině je možné čerpat příspěvek VZP a dalších zdravotních pojišťoven na programy psychosociální podpory.

Sebezkušenostní skupina Gestalt Theatre
listopad 2023 - květen 2024

Skvělá příležitost jak se do osobnostního rozvoje opravdu ponořit. Maximálně 14 lidí, Gestalt Theatre a 30 hodin setkání, společné práce a sdílení v průběhu roku. Díky Gestalt přístupu, skupinové dynamice, pohybovým a improvizačním technikám nahlédneme mnoho témat z oblasti osobního rozvoje: sebepoznání, uvědomování, potřeby, emoce a mezilidské vztahy.

Skupina bude probíhat od 7. listopadu v úterky od 9 do 12 hodin.