Více o Zázemí:

Zázemí je terapeutické centrum. Přejeme si, aby bylo místem, kam se lidé uchylují za osobnostním a profesním růstem a kde se cítí dobře. Místo, kde mají podporu pro svoji práci, svobodu pro seberealizaci a radost ze společných setkání.

Jádrem naší činnosti je poskytovat individuální, párovou a skupinovou psychoterapii. Pořádáme kurzy osobního rozvoje a sebezkušenostní skupiny, odborné semináře a workshopy pro terapeuty, lektory a lidi z pomáhajících profesí. Těm chceme také vytvořit prostor realizovat své kurzy, semináře a nabízet psychoterapii v příjemném a solidním prostředí.

Přejeme si, aby Zázemí sloužilo jako dovednostní hub, místo komunitních setkání, prostor, ve kterém je přirozené se starat o duševní zdraví, zastavit se, sdílet, být.

Zázemí tvoří:

Petra Marie Andrášik

Lektorka, právnička a koordinátorka Zázemí
  Věřím, že terapie a osobnostní rozvoj přispívají ke spokojenějšímu životu a jedním z mých cílů je udělat, co můžu, abych přispěla ke spokojené, vstřícné a komunikativní společnosti. Proto jsem se pustila do projektu, který pomáhá vytvořit fyzický prostor, kde je možné takové aktivity realizovat.

Tomáš Andrášik

Psychoterapeut a lektor

Když pracuji na Zázemí, často si vzpomenu na Rogersovo "terapie je příliš dobrá na to, aby sloužila jen nemocným". Myslím, že je kolem ní stále spousta obav či předsudků. Zázemí je naše cesta, jak ukázat lidem, že je normální starat se o svou duši, pohodu, prožívat emoce, sdílet, rozvíjet se a žít tak, jak si přejeme.

Veronika Nýdrlová

Psychoterapeutka, lektorka, 
a Playback divadelnice
Zázemí mi dává možnost otevírat prostor druhým, a to metodami, které mi jsou vlastní. Mám zde zázemí dělat to, čemu věřím - mapovat společně příběhy, kterých máme v životě plnou náruč, jen je začít číst. Ať už za účelem zotavení se, nebo růstu.

Naše prostory:

Prostory Zázemí se nacházejí na adrese Václavská 12a poblíž Mendelova náměstí. Využíváme je pro aktivity Zázemí a současně je nabízíme k pronájmu na workshopy, kurzy, semináře, komorní představení a další typy setkání. Pro bližší informace o prostoru, klikněte na jednu z fotografií níže.  

Kontaktní údaje:

jsme@zazemi.org

A jsme tady pro vás. Budeme rádi, když na nás budete obracet s vašimi dotazy, postřehy či zážitky. Váháte-li, zda je nějaký z kurzů pro vás to pravé nebo jestli si budete rozumět s některým z terapeutů, napište a domluvte si nezávaznou konzultaci. Pokud si přejete dostávat pravidelně informace o naší činnosti a akcích, které pořádáme, vyplňte prosím svůj email níže a klikněte na Odeslat.


Zázemí - terapeutické centrum, z. s.

Václavská 12a, Brno, 603 00

Bankovní spojení:
2601445127/2010 (FIO Banka)

Nejsme zdravotnické zařízení.

Naše projekty:

Gestalt theatre je expresivní a holistický přístup k terapeutické a osobnostně rozvojové práci. Spojuje v sobě principy Gestalt psychoterapie a dramaterapie. Vede k rozšíření uvědomění, hlubšímu porozumění sobě i druhým, pochopení potřeb, propracování emocí a vnitřních i interpersonálních konfliktů. Jako nástroje využívá divadelní techniky, především improvizaci a rolové hry, hudbu, pohyb, tanec či relaxační techniky. Gestalt Theatre v ČR rozvíjíme, organizujeme workshopy, semináře a dlouhodobé sebezkušenostní skupiny. 

V playback divadle se sesedáme do pomyslného kruhu a sdílíme své příběhy, či nasloucháme příběhům druhých. Dozvídáme se tím něco o sobě, o společenství lidí kolem nás, o světě. Cílem playback divadla je propojení lidí, kteří sdílí společnou zkušenost a společný prostor. To se děje nejen vyprávěním příběhů, ale také jejich následným ztvárněním v improvizaci herecké skupiny. Příběhy jsou tu doslova divadlem hrány zpět (PLAYed BACK).

Členství v organizacích:

Jako organizační člen České asociace pro psychoterapii vyjadřujeme, že se hlásíme k odborným i etickým standardům ČAP. Podporujeme myšlenku, že psychoterapie je svébytná profese a její výkon je nezávislým a svobodným povoláním.

Naši přátelé:

Lize otevřených mužů vytváříme brněnské zázemí. V našem terapeutickém centru probíhá kurz Mužská cesta a další semináře. V mezičase je organizace podobného typu jako Zázemí, která působí ve Zlíně a Uherském hradišti. Meetina se věnuje se osvětové činnosti v oblasti duševního zdraví a vytváří prostor pro práci začínajícím psychoterapeutům.