EDU-Gestalt: Expressive, Experiential & Embodied Teaching

Mezinárodní projekt zaměřený na podporu duševního zdraví ve školách za využití "embodied practices", dramatu a poznatků Gestalt terapie.

V nynějším světě čelíme rostoucí potřebě péče o duševní zdraví, která často není dobře dostupná, a čeká se na ni dlouhé měsíce. Pedagogičtí pracovníci nemohou tyto služby nahrazovat, ale mohou well-being svých žáků a studentů podporovat přímo ve škole. Kvalitní prevence může napomoci tomu, že děti a mladiství nebudou psychologickou či psychiatrickou pomoc potřebovat.

Projekt EduGestalt na tuto potřebu péče o dušení zdraví reaguje a chce rozvíjet sociální a emoční kompetence učitelů a dalších pracovníků s mládeží, kteří hrají v každodenním prožívání dětí a mladistvých a v jejich sociálně-emočním učení klíčovou roli. Naším cílem je využít znalosti a dovednosti z přístupu Gestalt psychoterapie a předat je učitelům a pracovníkům s mládeží tak, aby jim byly užitečné pro jejich práci a mohli je používat přímo ve školách (nebo jiných kolektivech).

Cíl projektu:
Cílem mezinárodního projektu Edu-Gestalt: Expressive, Experiential & Embodied Teaching je poskytovat učitelům a pracovníkům s mládeží znalosti a dovednosti pro práci s dětmi a mládeží prožitkovým a expresivním způsobem. Opíráním se o principy Gestalt terapie cílíme na podporu odolnosti, rozvoj duševního zdraví a sociální a emoční inteligence.

Pro koho:
Projekt je určen učitelům, školním psychologům, vychovatelům a dalším pracovníkům s mládeží. Máte-li zájem o informace, ozvěte se nám ZDE.

  • Odborné texty
  • Metodickou příručku
  • Ukázkové workshopy
  • Třídenní kurz pro učitele a pracovníky s mládeží v prostředí formálního a neformálního vzdělávání
  • Mezinárodní týdenní výcvikový kurz ve Španělsku

Workshopy

Zveme Vás na workshopy EDU-Gestalt, které se zaměřují na podporu duševního zdraví, odolnosti a rozvoj sociální a emoční inteligence ve školním prostředí.

Na vlastní kůži okusíte metody zážitkové pedagogiky, Gestalt theatre, aplikované improvizace nebo playback divadla ukotvené v principech Gestalt terapie.

Účast na třídenním workshopu je hrazena v rámci programu Erasmus+. Podmínkou je absolvování celého workshopu, tedy všech tří dnů v daném městě.

Lektoři workshopů

Mgr. Tomáš Andrášik

Tomáš vyučuje aplikované drama a kurzy osobnostní přípravy na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik v integrativní Gestalt terapii. Pracuje jako psychoterapeut v soukromé praxi s jednotlivci a skupinami. Věnuje se propojování dramatu a Gestalt terapie, provází sebezkušenostní skupiny a lektoruje kurzy profesního vzdělávání v ČR i zahraničí. Je také členem pracovní skupiny pro školství při České asociaci pro psychoterapii. Péče o duševní zdraví v pedagogickém kontextu je pro něj přirozeným prolnutím jeho dvou profesních světů.

Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.

Vystudovala sociální pedagogiku (PdF MU Brno) a absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, Praha). Věnovala se dětem z ulice v nízkoprahovém zařízení a později klientům terapeutické komunity pro lidi s duální diagnózou. Dokončila doktorát se závěrečnou prací o sociální změně při využití playback divadla. Je pod supervizí ve výcviku rodinné terapie a léčby psychosomatických poruch (Lirtaps, Liberec). Na Masarykově univerzitě se nadále podílí na výuce metod aplikovaného dramatu, osobnostně- sociální přípravy budoucích pedagogů a lektorování zážitkových kurzů. Zajímá se o lidské příběhy a skrz playback divadlo i gestalt theatre ráda nachází, jak do nich zapadáme i my sami.

Koordinátorka projektu:
Mgr. Lucie Moravčíková

lucie.moravcikova@zazemi.org

Partneři projektu

Youth Matters Now (Španělsko)
YOMN se podílí na vývoji inovativních vzdělávacích a socioterapeutických přístupů k boji proti sociálnímu vyloučení,podpoře osobního rozvoje mládeže a těch, kteří s ní pracují. Její zaměstnanci se specializují na Gestalt terapii, Gestalt theatre a mindfulness.

Římská univerzita La Sapienza - Katedra sociální a vývojové psychologie (Itálie)
Jedna z prvních univerzitních kateder v historii psychologie v Itálii pokrývající širokou škálu oblastí výzkumu: od sociální a vývojové psychologie k obecné, experimentální a speciální pedagogice a mnoha dalším.

KAMALEONTE (Itálie)
Působí v oblasti neformálního vzdělávání. Tato pobočka Mezinárodní akademie zážitkového vzdělávání zkoumá zkušenostní učení jako inovativní a integrativní metodologii pro rozvoj průřezových kompetencí trenérů a vychovatelů v Evropě.