EDU-Gestalt: Expressive, Experiential & Embodied Teaching

Mezinárodní projekt zaměřený na podporu duševního zdraví ve školách za využití "embodied practices", dramatu a poznatků Gestalt terapie.

Projekt je realizován v letech 2022 - 2023

V nynějším světě čelíme rostoucí potřebě péče o duševní zdraví, která často není dobře dostupná, a čeká se na ni dlouhé měsíce. Pedagogičtí pracovníci nemohou tyto služby nahrazovat, ale mohou well-being svých žáků a studentů podporovat přímo ve škole. Kvalitní prevence může napomoci tomu, že děti a mladiství nebudou psychologickou či psychiatrickou pomoc potřebovat.

Projekt EduGestalt na tuto potřebu péče o dušení zdraví reaguje a chce rozvíjet sociální a emoční kompetence učitelů a dalších pracovníků s mládeží, kteří hrají v každodenním prožívání dětí a mladistvých a v jejich sociálně-emočním učení klíčovou roli. Naším cílem je využít znalosti a dovednosti z přístupu Gestalt psychoterapie a předat je učitelům a pracovníkům s mládeží tak, aby jim byly užitečné pro jejich práci a mohli je používat přímo ve školách (nebo jiných kolektivech).

Cíl projektu:
Cílem mezinárodního projektu Edu-Gestalt: Expressive, Experiential & Embodied Teaching je poskytovat učitelům a pracovníkům s mládeží znalosti a dovednosti pro práci s dětmi a mládeží prožitkovým a expresivním způsobem. Opíráním se o principy Gestalt terapie cílíme na podporu odolnosti, rozvoj duševního zdraví a sociální a emoční inteligence.

Pro koho:
Projekt je určen učitelům, školním psychologům, vychovatelům a dalším pracovníkům s mládeží. Máte-li zájem o informace o průběhu projektu, nabídku kurzů či metodické materiály, přihlašte se k odběru newsletteru.

Výstupy z projektu:

Workshopy pro pedagogické pracovníky a školní psychology v ČR

Workshopy EDU-Gestalt zaměřené na podporu duševního zdraví, odolnosti a rozvoj sociální a emoční inteligence ve školním prostředí proběhly v Brně a Praze na jaře 2023. Účastníci na nich byli seznámeni s metodami zážitkové pedagogiky, Gestalt theatre, aplikované improvizace nebo playback divadla ukotvené v principech Gestalt terapeutického přístupu. V rámci follow-up projektu vám můžeme připravit workshopy odpovídající vašim potřebám.

EDU-Gestalt Teacher's Training

V srpnu 2023 jsme realizovali mezinárodní tréninkový kurz ve Španělsku v kooperaci s partnerskými organizacemi. Tréninkový program byl zaměřen na využití na tělo zaměřených, zážitkových a expresivních metod v pedagogickém prostředí za účelem podpory duševního zdraví.  Na kurz navázala spolupráce na implementaci poznatků do praxe a ohniskové skupiny.

Písemné materiály - budou k dispozici po skončení projektu (jaro 2024)

  • Metodologický rámec - teoretické ukotvení metodických přístupů v projektu
  • Manuál aktivit určený k praktické implementaci
  • Zpráva z ohniskových skupin s účastníky mezinárodního kurzu

Uspořádání sympozia "Péče o duši" ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky, PedF, MU.

Projektový follow-up

Vzdělávání a rozvoj pedagogických týmů:

Vzděláváme a rozvíjíme učitele, školní psychology a další pedagogické pracovníky v oblasti:

  • podpory duševního zdraví a resilience u žáků/studentů a/nebo pedagogických týmů
  • podpory pozitivního třídního a školního klimatu
  • práce s emocemi a tělem v prostředí formálního i neformálního vzdělávání 

Pracujeme celostním a prožitkovým způsobem. Opíráme se o principy gestalt terapeutického přístupu a využíváme především metody aplikované improvizace a dramatu, gestalt theatre, zážitkové pedagogiky, playback divadla nebo strukturovaného dramatu.

Na workshopech se setkáte s paletou zážitkových aktivit, které si na vlastní kůži vyzkoušíte a které pak budete moci využít ve své praxi. Zároveň poskytujeme teoretický rámec, který pedagoga orientuje v práci s experienciálními, expresivními a na tělo zaměřenými metodami.

Nabízíme různé formáty workshopů, od jednodenních po dlouhodobější kurzy. Můžeme vám také obsah workshopu uzpůsobit na míru podle toho, co chcete a potřebujete. Pro více informací nás můžete kontaktovat na veronika.nydrlova@zazemi.org.

Workshopy vás provedou:

Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.

Veronika je psychoterapeutkou v Zázemí. Roky působila na Katedře sociální pedagogiky PdF MU, lektorovala řadu osobnostně-rozvojových a zážitkových kurzů, věnovala se vzdělávání budoucích pedagogů a v posledních letech i terapeutů. Její parketou je Playback divadlo. Spoluvede české i mezinárodní skupiny Gestalt Theatre.

Mgr. Anna Herzigová

Anna vystudovala Pedagogickou fakultu MU. Pracuje v organizaci Otevřeno, která se zabývá vzděláváním (budoucích) učitelů, a také ve Společnosti Podané ruce, kde lektoruje preventivní programy na školách a ve středisku výchovné péče. Absolvovala dvouletý výcvik Gestalt Theatre in Education a řadu kurzů zaměřených např. na nenásilnou komunikaci nebo krizovou intervenci.

Mgr. Lucie Moravčíková

Lucie vystudovala učitelství anglického jazyka a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě MU. V současné době je frekventantkou psychoterapeutického výcviku. Profesně působí jako mentorka mladých dospělých z dětských domovů při přechodu do samostatného života, terapeutka pro lidi s duální diagnózou a externí lektorka na Pedagogické fakultě MU.

Ing. Robert Ach-Hübner

Robert je průvodce technikami mindfulness a meditace, který klade důraz na jednoduchost, vědu a hravost. Má lektorské zkušenosti z českého i mezinárodního prostředí a z různých sektorů. Více o Robertovi a cestě do tady a teď, k většímu klidu a nadhledu najdete na pribehyradosti.cz

Mgr. Tomáš Andrášik

Tomáš je pedagog a gestalt terapeut. Na částečný úvazek působí na Katedře sociální pedagogiky PdF MU, kde vyučuje kurzy osobní přípravy, aplikovaného dramatu a zážitkové pedagogiky. Mimo univerzitní prostředí pracuje s jednotlivci a skupinami v soukromé psychoterapeutické praxi.

Koordinátorka projektu:
Mgr. Lucie Moravčíková

lucie.moravcikova@zazemi.org

Partneři projektu

Youth Matters Now (Španělsko)
YOMN se podílí na vývoji inovativních vzdělávacích a socioterapeutických přístupů k boji proti sociálnímu vyloučení,podpoře osobního rozvoje mládeže a těch, kteří s ní pracují. Její zaměstnanci se specializují na Gestalt terapii, Gestalt theatre a mindfulness.

Římská univerzita La Sapienza - Katedra sociální a vývojové psychologie (Itálie)
Jedna z prvních univerzitních kateder v historii psychologie v Itálii pokrývající širokou škálu oblastí výzkumu: od sociální a vývojové psychologie k obecné, experimentální a speciální pedagogice a mnoha dalším.

KAMALEONTE (Itálie)
Působí v oblasti neformálního vzdělávání. Tato pobočka Mezinárodní akademie zážitkového vzdělávání zkoumá zkušenostní učení jako inovativní a integrativní metodologii pro rozvoj průřezových kompetencí trenérů a vychovatelů v Evropě.