EDU-Gestalt: Expressive, Experiential & Embodied Teaching

Mezinárodní projekt zaměřený na podporu duševního zdraví ve školách za využití "embodied practices", dramatu a poznatků Gestalt terapie.

V nynějším světě čelíme rostoucí potřebě péče o duševní zdraví, která často není dobře dostupná, a čeká se na ni dlouhé měsíce. Pedagogičtí pracovníci nemohou tyto služby nahrazovat, ale mohou well-being svých žáků a studentů podporovat přímo ve škole. Kvalitní prevence může napomoci tomu, že děti a mladiství nebudou psychologickou či psychiatrickou pomoc potřebovat.

Projekt EduGestalt na tuto potřebu péče o dušení zdraví reaguje a chce rozvíjet sociální a emoční kompetence učitelů a dalších pracovníků s mládeží, kteří hrají v každodenním prožívání dětí a mladistvých a v jejich sociálně-emočním učení klíčovou roli. Naším cílem je využít znalosti a dovednosti z přístupu Gestalt psychoterapie a předat je učitelům a pracovníkům s mládeží tak, aby jim byly užitečné pro jejich práci a mohli je používat přímo ve školách (nebo jiných kolektivech).

Cíl projektu:
Cílem mezinárodního projektu Edu-Gestalt: Expressive, Experiential & Embodied Teaching je poskytovat učitelům a pracovníkům s mládeží znalosti a dovednosti pro práci s dětmi a mládeží prožitkovým a expresivním způsobem. Opíráním se o principy Gestalt terapie cílíme na podporu odolnosti, rozvoj duševního zdraví a sociální a emoční inteligence.

Pro koho:
Projekt je určen učitelům, školním psychologům, vychovatelům a dalším pracovníkům s mládeží. Máte-li zájem o informace, ozvěte se nám ZDE.

  • Odborné texty
  • Metodickou příručku
  • Ukázkové workshopy
  • Třídenní kurz pro učitele a pracovníky s mládeží v prostředí formálního a neformálního vzdělávání
  • Mezinárodní týdenní výcvikový kurz ve Španělsku

Workshopy

Zveme Vás na workshopy EDU-Gestalt, které se zaměřují na podporu duševního zdraví, odolnosti a rozvoj sociální a emoční inteligence ve školním prostředí.

Na vlastní kůži okusíte metody zážitkové pedagogiky, Gestalt theatre, aplikované improvizace nebo playback divadla ukotvené v principech Gestalt terapie.

Účast na třídenním workshopu je hrazena v rámci programu Erasmus+. Podmínkou je absolvování celého workshopu, tedy všech tří dnů v daném městě.

Lektoři workshopů

Mgr. Tomáš Andrášik

Tomáš vyučuje aplikované drama a kurzy osobnostní přípravy na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik v integrativní Gestalt terapii. Pracuje jako psychoterapeut v soukromé praxi s jednotlivci a skupinami. Věnuje se propojování dramatu a Gestalt terapie, provází sebezkušenostní skupiny a lektoruje kurzy profesního vzdělávání v ČR i zahraničí. Je také členem pracovní skupiny pro školství při České asociaci pro psychoterapii. Péče o duševní zdraví v pedagogickém kontextu je pro něj přirozeným prolnutím jeho dvou profesních světů.

Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.

Vystudovala sociální pedagogiku (PdF MU Brno) a absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, Praha). Věnovala se dětem z ulice v nízkoprahovém zařízení a později klientům terapeutické komunity pro lidi s duální diagnózou. Dokončila doktorát se závěrečnou prací o sociální změně při využití playback divadla. Je pod supervizí ve výcviku rodinné terapie a léčby psychosomatických poruch (Lirtaps, Liberec). Na Masarykově univerzitě se nadále podílí na výuce metod aplikovaného dramatu, osobnostně- sociální přípravy budoucích pedagogů a lektorování zážitkových kurzů. Zajímá se o lidské příběhy a skrz playback divadlo i gestalt theatre ráda nachází, jak do nich zapadáme i my sami.

EDU-Gestalt Teacher's Training

Experiential, embodied, and expressive learning for fostering mental health

Caravaca de la Cruz, Spain 

11.08-.17.08.2023

WHAT IS THIS PROJECT ABOUT? 

You will experience embodied, experiential, and expressive learning techniques, Gestalt theatre created in a manual of activities that will be delivered to you during the course. The training will be in English. This training requires participation from pax after coming to the course which includes applying the methodology with their students (based on your and your school´s possibilities) and attendance in an online focus group (duration approx. 2 hours) two months after the training to discuss the application process.

LEARNING OBJECTIVES:

  • Understanding of the concept of EEE Learning for supporting mental health. 
  • Supporting my students to be more aware of their qualities and to express them. 
  • Understanding the necessary conditions for planning activities on embodied learning with my students. 
  • Being more aware of how to facilitate activities with my students on embodied learning. 
  • Networking and international dialogue between the teachers on experiences and approaches in the participating countries 

WHO ARE WE INVITING TO PARTICIPATE? 

Teachers and educational personnel who work in a school context with children from 12-18 from Spain, the Czech Republic, and Italy 

WHAT ARE THE CONDITIONS? The costs are covered by the erasmus+ program, and board and lodging will be provided. 

PARTICIPATION FEE: 80 Euros (in case you can not afford the fee, please contact us)

DETAILED INFO PACK FOR DOWNLOAD
THE APPLICATION FORM IS IN THE INFO PACK

Koordinátorka projektu:
Mgr. Lucie Moravčíková

lucie.moravcikova@zazemi.org

Partneři projektu

Youth Matters Now (Španělsko)
YOMN se podílí na vývoji inovativních vzdělávacích a socioterapeutických přístupů k boji proti sociálnímu vyloučení,podpoře osobního rozvoje mládeže a těch, kteří s ní pracují. Její zaměstnanci se specializují na Gestalt terapii, Gestalt theatre a mindfulness.

Římská univerzita La Sapienza - Katedra sociální a vývojové psychologie (Itálie)
Jedna z prvních univerzitních kateder v historii psychologie v Itálii pokrývající širokou škálu oblastí výzkumu: od sociální a vývojové psychologie k obecné, experimentální a speciální pedagogice a mnoha dalším.

KAMALEONTE (Itálie)
Působí v oblasti neformálního vzdělávání. Tato pobočka Mezinárodní akademie zážitkového vzdělávání zkoumá zkušenostní učení jako inovativní a integrativní metodologii pro rozvoj průřezových kompetencí trenérů a vychovatelů v Evropě.