Česky | English

Psychoterapeuti

Psychoterapie je služba, která člověku pomáhá pečovat o svou duši, své vztahy a svůj život. Psychoterapeut*ka je člověk, který vás provází na cestě za tím, abyste to zvládli sami. 

O psychoterapii přemýšlíme jako o službě, která se v určitých obdobích života může hodit kterémukoli člověku. Stejně jako chodíte na masáže, k lékaři nebo do wellness, můžete péči dopřát i své duši.

V týmu máme podobnou filozofii, pracujeme společně v koedukovaných dvojicích při vedení partnerských, rodiných a skupinových terapiích. Členové týmu jsou pod pravidelnou supervizí, scházíme se k intervizním setkáním a snažíme se vzájemně profesně posouvat.

Pokud právě zvažujete vstoupit do psychoterapie, rádi vám budeme průvodci na vaší cestě. 

Vzhledem ke zvýšené poptávce po terapeutických službách má většina našich terapeutů v tuto chvíli plně vytíženou kapacitu. Pravidelně aktualizujeme naše volné kapacity. Zároveň bychom vás rádi upozornili na možnost vstupu do terapeutické skupiny, kterou budeme otevírat na podzim.

Mgr. Tomáš Andrášik

Psychoterapeut, absolvent výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP). V soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospělými a v Zázemí provází klienty sebezkušenostními a terapeutickými skupinami. Rozvíjí metodu Gestalt Theatre a pracuje také na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde participuje na výuce sebezkušenostních osobnostně rozvojových kurzů a aplikovaného dramatu.

Individuální terapie - dospělí
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | e-mail: tomas.andrasik@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: VZP a ČPZP: Program psychosociální podpory, Program duševní zdraví.


Mgr. Eva Beranová

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP). Pracuje v organizaci Práh jižní Morava s lidmi s vážným duševním onemocněním, působí také jako terapeutka v azylovém domě pro ženy. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Individuální terapie - dospělí
Nové klienty dočasně nepřijímá | Email: eva.beranova@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: VZP - program psychosociální podpory.


Mgr. Kateřina Hájková Klíčová

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku Solution focused therapy (Dalet). Současně se účastní výcviku v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuje s dospělými a mladými lidmi nad 15 let. Pracuje také jako poradkyně na podpůrné lince perinatalniztrata.cz a je součástí týmů krizových bytů ve společnosti Renadi. Nabízí terapie také ve francouzštině.

individuální terapie - dospělí a dospívající 15+
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | E-mail: katerina.hk@zazemi.org


Mgr. Juraj Matis

Vystudoval Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity (FF MU) v Brně. Aktuálně je frekventantem na tělo orientovaného psychoterapeutického výcviku (Český Institut Biosyntézy, Praha). Má profesní zkušenosti z práce jako školní psycholog na alternativní základní škole, kde dlouhodobě pracuje. Výzkumně se na postgraduálním studiu věnoval tématu Mindfulness praxe jako podpora u pacientů s onkologickým onemocněním. Jako lektor má zkušenosti s vedením řízených relaxací a seberozvojových diskusních skupin pro studenty na FF MU a VÚT v Brně. V soukromé praxi v Zázemí se věnuje dospívajícím mladým lidem a dospělým.

Individuální terapie - dospělí | děti a dospívající od 12 let
Přijímá nové klienty | E-mail: juraj.matis@zazemi.org


Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph. D.

Veronika vystudovala obor sociální pedagogika (PdF MU, Brno) a absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, Praha). Řadu let je součástí týmu terapeutické komunity a v současné době prochází výcvikem rodinné terapie a léčby psychosomatických poruch (Lirtaps, Liberec). Na univerzitě se nadále se podílí na výuce metod aplikovaného dramatu, osobnostně-sociální přípravy a lektorování zážitkových kurzů. Přes deset let v České republice aktivně rozvíjí playback divadlo a spoluutváří brněnskou playback skupinu Na-po-jen-i. Své zaujetí pro práci s lidskými příběhy a jejich vlivem na psychosomatiku aktuálně směřuje především do provázení skupin gestalt theatre a do terapeutické práce s rodinami.

Rodinná terapie | individuální terapie - dospělí
Přijímá pouze rodiny | E-mail: veronika.nydrlova@zazemi.org


Mgr. Júlia Tkáčová

Psycholožka se zkušenostmi v oblasti zdravotnictví a krizové intervence. Frekventantka psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii (IVGT Praha). Pracuje ve Fakultní nemocnici Brno a jako krizová interventka na lince důvěry. V soukromé praxi v Zázemí se věnuje dospívajícím mladým lidem a dospělým.

Individuální terapie - dospělí | děti a dospívající od 12 let
Nové klienty dočasně nepříjímá | webové stránky | Email: julia.tkacova@zazemi.org


Mgr. Terezie Tučková

Absolvovala pětiletý výcvik ve Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), v současné době vede ve SLEA individuální sebezkušenost frekventantů výcviku. Na hodnoty a postupy logoterapie a existenciální analýzy navázala doplňujícím vzděláním v práci s traumatem podle Dr. Luise Reddemannové. Věnuje se tedy také péči o traumatizované klienty. Má zkušenosti s poradenskou prací a krizovou intervencí dětí a dospívajících od dvanácti let. V Zázemí se věnuje individuální psychoterapii dospělých a dospívajících. 

Individuální terapie - dospělí | děti a dospívající od 12 let
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | Email: terezie.tuckova@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: VZP - program psychosociální podpory.


Mgr. Markéta Zelená

Psychoterapeutka, absolventka pětiletého výcviku ve skupinové integrativní psychoterapii (Skálův institut) a komplexního kurzu krizové intervence. Má profesní zkušenosti z oblasti sociální práce; pracovala v terapeutickém centru pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich blízké. V současné době je na rodičovské dovolené. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi pro dospělé a páry. Pracuje také s klienty v anglickém a italském jazyce.

Individuální terapie - dospělí | párová terapie
Přijímá nové klienty | Email: marketa.zelena@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: VZP - program psychosociální podpory.

Objednejte se k nám

Pokud si nejste jistí, rádi Vám věnujeme 30 minut našeho času, abychom odpověděli na Vaše otázky, domluvili se na spolupráci nebo Vám pomohli najít vhodný druh odborné pomoci.