Česky | English

Psychoterapeuti

Psychoterapie je služba, která člověku pomáhá pečovat o svou duši, své vztahy a svůj život. Psychoterapeut*ka je člověk, který vás provází na cestě za tím, abyste to zvládli sami. 

O psychoterapii přemýšlíme jako o službě, která se v určitých obdobích života může hodit kterémukoli člověku. Problémy v oblasti duševního zdraví trpí každý pátý dospělý v České republice, jsme tady proto, abyste na ně nebyli sami.

V týmu máme podobnou filozofii, pracujeme společně v koedukovaných dvojicích při vedení partnerských, rodiných a skupinových terapiích. Členové týmu jsou pod pravidelnou supervizí, scházíme se k intervizním setkáním a snažíme se vzájemně profesně posouvat.

Pokud právě zvažujete vstoupit do psychoterapie, rádi vám budeme průvodci na vaší cestě. 

Mgr. Tomáš Andrášik

Psychoterapeut, absolvent komplexního výcviku v integrativní gestalt psychoterapii a postgraduálního výcviku v gestalt terapii v H.C.C. Instituto di Gestalt (Itálie). V soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospělými a v Zázemí provází klienty sebezkušenostními a terapeutickými skupinami. Rozvíjí metodu Gestalt Theatre a pracuje také na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde participuje na výuce sebezkušenostních osobnostně rozvojových kurzů a aplikovaného dramatu.

Individuální terapie - dospělí
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | e-mail: tomas.andrasik@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: příspěvky v rámci programů pro pojištěnce u VZP, ČPZP, ZPMV, ZPŠ, RBP


Mgr. Eva Beranová

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP). Pracuje v organizaci Práh jižní Morava s lidmi s vážným duševním onemocněním, působí také jako terapeutka v azylovém domě pro ženy. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Individuální terapie - dospělí
Nové klienty dočasně nepřijímá | Email: eva.beranova@zazemi.org | volné termíny po a pá dopoledne
Spolupráce s pojišťovnami: příspěvky v rámci programů pro pojištěnce u VZP, ČPZP, ZPMV, ZPŠ, RBP


Mgr. Kateřina Hájková Klíčová

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku Solution focused therapy (Dalet). Současně se účastní výcviku v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuje s dospělými a mladými lidmi nad 15 let. Pracuje také jako poradkyně na podpůrné lince perinatalniztrata.cz a je součástí týmů krizových bytů ve společnosti Renadi. Nabízí terapie také ve francouzštině.

individuální terapie - dospělí a dospívající 15+
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | E-mail: katerina.hk@zazemi.org


Mgr. Júlia Hálová

Psycholožka se zkušenostmi v oblasti zdravotnictví a krizové intervence. Absolventka psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii (IVGT Praha). Pracuje ve Fakultní nemocnici Brno a jako krizová interventka na lince důvěry. V soukromé praxi v Zázemí se věnuje dospívajícím mladým lidem a dospělým.

Individuální terapie - dospělí | děti a dospívající od 12 let
Nové klienty dočasně nepříjímá | webové stránky | Email: julia.halova@zazemi.org


PhDr. Tereza Havelková

Tereza je psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP). Prošla různými terapeutickými kurzy zaměřenými na tělo, pohyb a divadelní techniky (body terapie, taneční terapie, Gestalt Theatre). Má zkušenosti s psychoterapií dospělých i s mládeží z dětských domovů, kde působila několik let jako psycholožka a preventistka. Kromě terapie se věnuje i fungování týmů a organizací, kde ji zajímají především vztahy a motivace. V soukromé praxi v Zázemí nabízí terapii dospívajícím a dospělým v českém nebo anglickém jazyce.

individuální terapie - dospělí
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | E-mail: tereza.havelkova@zazemi.org


Mgr. Barbora Jahodová

Barbora je psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala magisterskou psychologii na FSS Masarykovy univerzity a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet, Olomouc, ukončení 3/2023). Působila například ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně či v Národním ústavu duševního zdraví. V rámci soukromé praxe se věnuje psychoterapii a koučinku s dospělými klienty. Je členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

individuální terapie - dospělí a dospívající 15+
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | E-mail: barbora.jahodova@zazemi.org


Mgr. Juraj Matis

Vystudoval Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity (FF MU) v Brně. Aktuálně je frekventantem na tělo orientovaného psychoterapeutického výcviku (Český Institut Biosyntézy, Praha). Má profesní zkušenosti z práce jako školní psycholog na alternativní základní škole, kde dlouhodobě pracuje. Výzkumně se na postgraduálním studiu věnoval tématu Mindfulness praxe jako podpora u pacientů s onkologickým onemocněním. Jako lektor má zkušenosti s vedením řízených relaxací a seberozvojových diskusních skupin pro studenty na FF MU a VÚT v Brně. V soukromé praxi v Zázemí se věnuje dospívajícím mladým lidem a dospělým.

Individuální terapie - dospělí
Přijímá nové klienty | E-mail: juraj.matis@zazemi.org


Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph. D.

Veronika vystudovala obor sociální pedagogika (PdF MU, Brno) a absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, Praha). Řadu let je součástí týmu terapeutické komunity a v současné době prochází výcvikem rodinné terapie a léčby psychosomatických poruch (Lirtaps, Liberec). Na univerzitě se nadále se podílí na výuce metod aplikovaného dramatu, osobnostně-sociální přípravy a lektorování zážitkových kurzů. Přes deset let v České republice aktivně rozvíjí playback divadlo a spoluutváří brněnskou playback skupinu Na-po-jen-i. Své zaujetí pro práci s lidskými příběhy a jejich vlivem na psychosomatiku aktuálně směřuje především do provázení skupin gestalt theatre a do terapeutické práce s rodinami.

Rodinná terapie | individuální terapie - dospělí
Nové klienty dočasně nepřijímá - mateřská dovolená | E-mail: veronika.nydrlova@zazemi.orgMgr. Terezie Tučková

Absolvovala pětiletý výcvik ve Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), v současné době vede ve SLEA individuální sebezkušenost frekventantů výcviku. Na hodnoty a postupy logoterapie a existenciální analýzy navázala doplňujícím vzděláním v práci s traumatem podle Dr. Luise Reddemannové. Věnuje se tedy také péči o traumatizované klienty. Má zkušenosti s poradenskou prací a krizovou intervencí dětí a dospívajících od dvanácti let. V Zázemí se věnuje individuální psychoterapii dospělých a dospívajících. 

Individuální terapie - dospělí | děti a dospívající od 12 let | párová terapie
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | Email: terezie.tuckova@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: příspěvky v rámci programů pro pojištěnce u VZP, ČPZP, ZPMV, ZPŠ, RBP


Mgr. Markéta Zelená

Psychoterapeutka, absolventka pětiletého výcviku ve skupinové integrativní psychoterapii (Skálův institut) a komplexního kurzu krizové intervence. Má profesní zkušenosti z oblasti sociální práce; pracovala v terapeutickém centru pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich blízké. V současné době pracuje na Mendelově univerzitě v Brně na zahraničním oddělení. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi pro dospělé a páry, pracuje také s klienty v anglickém jazyce.

Individuální terapie - dospělí | párová terapie
Nové klienty dočasně nepřijímá | Email: marketa.zelena@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: příspěvky v rámci programů pro pojištěnce u VZP, ČPZP, ZPMV, ZPŠ, RBP

Objednejte se k nám

Pokud si nejste jistí, rádi Vám věnujeme 30 minut našeho času, abychom odpověděli na Vaše otázky, domluvili se na spolupráci nebo Vám pomohli najít vhodný druh odborné pomoci.