Česky | English

Psychoterapeuti

Psychoterapie je služba, která člověku pomáhá pečovat o svou duši, své vztahy a svůj život. Psychoterapeut*ka je člověk, který vás provází na cestě za tím, abyste to zvládli sami. 

O psychoterapii přemýšlíme jako o službě, která se v určitých obdobích života může hodit kterémukoli člověku. Stejně jako chodíte na masáže, k lékaři nebo do wellness, můžete péči dopřát i své duši.

V týmu máme podobnou filozofii, pracujeme společně v koedukovaných dvojicích při vedení partnerských, rodiných a skupinových terapiích. Členové týmu jsou pod pravidelnou supervizí, scházíme se k intervizním setkáním a snažíme se vzájemně profesně posouvat.

Pokud právě zvažujete vstoupit do psychoterapie, rádi vám budeme průvodci na vaší cestě. 

Vzhledem ke zvýšené poptávce po terapeutických službách má většina našich terapeutů v tuto chvíli plně vytíženou kapacitu. Pravidelně aktualizujeme naše volné kapacity. Zároveň bychom vás rádi upozornili na možnost vstupu do terapeutické skupiny, kterou budeme otevírat v září.

Mgr. Tomáš Andrášik

Psychoterapeut, absolvent výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP). V soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospělými a v Zázemí provází klienty sebezkušenostními a terapeutickými skupinami. Rozvíjí metodu Gestalt Theatre a pracuje také na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde participuje na výuce sebezkušenostních osobnostně rozvojových kurzů a aplikovaného dramatu. 

Individuální terapie - dospělí
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | e-mail: tomas.andrasik@zazemi.org
Spolupráce s pojišťovnami: VZP - program psychosociální podpory.


Mgr. Eva Beranová

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP). Pracuje jako školní psycholožka na základní škole a terapeutka v azylovém domě pro ženy. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Individuální terapie - dospělí
Přijímá nové klienty | Email: eva.beranova@zazemi.org


Mgr. Kateřina Hájková Klíčová

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je frekventantkou pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku Solution focused therapy (Dalet). Současně se účastní výcviku v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuje s dospělými a mladými lidmi nad 15 let. Pracuje také jako poradkyně na podpůrné lince perinatalniztrata.cz a je součástí týmů krizových bytů ve společnosti Renadi. Nabízí terapie také ve francouzštině.

individuální terapie - dospělí a dospívající 15+
Nové klienty dočasně nepřijímá | webové stránky | E-mail: katerina.hk@zazemi.org


Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph. D.

Veronika vystudovala obor sociální pedagogika (PdF MU, Brno) a absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, Praha). Řadu let je součástí týmu terapeutické komunity a v současné době prochází výcvikem rodinné terapie a léčby psychosomatických poruch (Lirtaps, Liberec). Na univerzitě se nadále se podílí na výuce metod aplikovaného dramatu, osobnostně-sociální přípravy a lektorování zážitkových kurzů. Přes deset let v České republice aktivně rozvíjí playback divadlo a spoluutváří brněnskou playback skupinu Na-po-jen-i. Své zaujetí pro práci s lidskými příběhy a jejich vlivem na psychosomatiku aktuálně směřuje především do provázení skupin gestalt theatre a do terapeutické práce s rodinami.

Rodinná terapie | individuální terapie - dospělí
Aktuálně přijímá pouze rodiny | E-mail: veronika.nydrlova@zazemi.orgMgr. Júlia Tkáčová

Psycholožka se zkušenostmi v oblasti zdravotnictví a krizové intervence. Frekventantka psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii (IVGT Praha). Pracuje ve Fakultní nemocnici Brno a jako krizová interventka na lince důvěry. V soukromé praxi v Zázemí se věnuje dospívajícím mladým lidem a dospělým.

Individuální terapie - dospělí | děti od 12 let
Nové klienty dočasně nepříjímá | webové stránky | Email: julia.tkacova@zazemi.org


Mgr. Terezie Tučková

Absolvovala pětiletý výcvik ve Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), v současné době vede ve SLEA individuální sebezkušenost frekventantů výcviku. Na hodnoty a postupy logoterapie a existenciální analýzy navázala doplňujícím vzděláním v práci s traumatem podle Dr. Luise Reddemannové. Věnuje se tedy také péči o traumatizované klienty. Má zkušenosti s poradenskou prací a krizovou intervencí dětí a dospívajících od dvanácti let. V Zázemí se věnuje individuální psychoterapii dospělých a dospívajících. 

Individuální terapie - dospělí | děti od 12 let
Přijímá nové klienty | webové stránky | Email: terezie.tuckova@zazemi.org


Mgr. Markéta Zelená

Psychoterapeutka, absolventka pětiletého výcviku ve skupinové integrativní psychoterapii (Skálův institut) a komplexního kurzu krizové intervence. Má profesní zkušenosti z oblasti sociální práce; pracovala v terapeutickém centru pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich blízké. V současné době je na rodičovské dovolené. V Zázemí provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi pro dospělé a páry. Pracuje také s klienty v anglickém a italském jazyce.

Individuální terapie - dospělí | Párová terapie
Přijímá nové klienty | Email: marketa.zelena@zazemi.org

Objednejte se k nám

Pokud si nejste jistí, rádi Vám věnujeme 30 minut našeho času, abychom odpověděli na Vaše otázky, domluvili se na spolupráci nebo Vám pomohli najít vhodný druh odborné pomoci.